Verbetering gronden

De parkeervelden waren, tot de gemeentelijke herindeling van 1996, eigendom van de gemeente Liempde en zijn bij de herindeling eigendom geworden van de gemeente Boxtel. In 2015 zijn de gronden door de gemeente Boxtel verkocht aan de familie Van Boeckel.

 

Helaas is er behoorlijk wat achterstallig onderhoud op de velden zoals het snoeien van de tussenliggende groenstroken, het uitdiepen van de sloten en het herstellen van de in/uitritten. Met name de waterhuishouding van de velden heeft ernstig te lijden gehad wat heel veel mensen in 2014 tijdens de natte evenementen aan den lijve hebben ondervonden.

 

De familie Van Boeckel zal samen met de Stichting de komende drie jaar verbeteringen aanbrengen aan de gronden zodat deze weer optimaal geschikt zijn voor parkeeractiviteiten. In 2016 is een start gemaakt met het snoeiwerk, zijn sloten uitgediept en duikers vervangen en zijn de in/uitritten verbeterd. Op deze manier kunnen wij weer alle bezoekers aan de diverse evenementen in 2016 een fatsoenlijke parkeerplaats aanbieden.

 

Daarnaast is er in 2016 een poort geplaatst voor het hoofdterrein en heeft de stichting geïnvesteerd in verbeterde bewegwijzering naar de evenement locatie en de parkeerterreinen.

 

Wij vertrouwen er op dit jaar alle evenementen en bezoekers een veilige en droge parkeerplek te kunnen aanbieden.