De Stichting

Historie

Op het landgoed Velder worden al sinds 1948 evenementen georganiseerd. De meest bekende is natuurlijk wel De Werktuigdagen (t/m 1996), waarvoor zelfs een speciaal treinstation werd aangelegd. Meer recente gebruikers van het evenementen terrein zijn o.a. SCOUT-In, Flavor, Circo Circolo, maar ook Jacht en Buitenleven (sinds 2016) en natuurlijk We Are Electric (sinds 2018).

 

De parkeerterreinen liggen buiten het festival terrein, aan de andere kant van het spoor. De terreinen waren eigendom van de Gemeente Liempde, maar zijn bij de gemeentelijke herindeling van 1996 overgegaan naar de Gemeente Boxtel. Om de opbrengsten van de parkeerterreinen voor de Liempdse gemeenschap te behouden, is bij de herindeling de Stichting Behoud Gemeenschap Liempde opgericht. Sindsdien organiseert de stichting met de verschillende Liempdse verenigingen het parkeren en beheert de fondsen binnen de stichting.

 

In 2015 zijn de parkeerterreinen door de Gemeente Boxtel verkocht aan de Familie Van Boeckel, de eigenaren van het landgoed Velder. De stichting heeft met de Familie Van Boeckel een samenwerkingsovereenkomst getekend, waarmee de inkomsten uit parkeeractiviteiten nog jaren voor de Liempdse gemeenschap gewaarborgd blijven.

 

Parkeeractiviteiten

De parkeeractiviteiten worden door de stichting georganiseerd en uitgevoerd met vrijwilligers van meerdere Liempdse verenigingen. De stichting verzorgt o.a. de bewegwijzering naar de parkeerterreinen, verlichting op de velden, een keet (om te schuilen bij regen), maar ook de parkeerhesjes, zaklantaarns, parkeerkaarten, wisselgeld en nog veel meer. Vooraf aan een evenement wordt in nauw overleg met de verenigingen een gedetailleerde planning gemaakt voor de inzet van tientallen vrijwilligers tijdens een evenement. De verenigingen ontvangen vanuit de parkeerinkomsten een vergoeding voor de inzet van vrijwilligers op uurbasis. Op deze manier worden rechtstreeks al meerdere Liempdse verenigingen financieel ondersteund.

 

Donaties door de stichting

De stichting en de opbrengsten van de parkeerterreinen zijn echter bedoeld voor de gehele Liempdse gemeenschap. Daarom kunnen alle Liempdse verenigingen en stichtingen, maar ook particulieren met een goed initiatief voor Liempde een beroep doen op de financiële middelen van de stichting. Aanvragen voor donaties kunnen worden gericht aan de stichting, maar moeten wel voldoen aan een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden zijn vastgelegd in een leidraad.

Voor de leidraad, de aanvraag procedure en de contactgegevens van de stichting klik hier