Statuten

Download statuten

 

Deze statuten zijn unaniem goedgekeurd tijdens de bestuursvergadering van 5 mei 2015 en zijn op 2 februari 2016 notarieel gepasseerd.