Statuten

Download statuten

 

Deze statuten zijn unaniem goedgekeurd tijdens de bestuursvergadering van 23 september 2020 en zijn op 16 december 2020 notarieel gepasseerd.